Vizyon

+

  • Devletimiz ve Üniversitemizin birimimize tahsis ettiği kaynakları, Bartın Üniversitesi’nin öngördüğü temel ilkeler doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşma yolunda etkili ve verimli şekilde kullanarak bilimsel projeleri desteklemek,
  • Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği olan bölge sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalara öncelik vermek,
  • Sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
  • Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun projelere öncelik vermek,
  • Projelere sağlanan kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.

0378 223 5355/ 0378 223 5249 : 0378 223 53 55 0 378 223 50 21: - bap@bartin.edu.tr: bap@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı