Bilgi Yazısı

Sayın Hocam;

Projeniz hayırlı olsun. Proje süreci boyunca 223 53 55/56 dahili numaralardan ve bap@bartin.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 Proje çalışmalarınız için Etik Kurul kararı gerekiyorsa en kısa zamanda Etik Kurul Kararınızı Birimimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Projeniz süresince Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.  Yönergenin 13. maddesi gereğince “Bartın Üniversitesi veya BAP Koordinasyon Birimi internet sayfasında bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak yapılan bütün bildirimler tebligat yerine geçmekte olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.” Bap sayfasındaki duyuruları takip etmeniz önem arz etmektedir.

*Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 25.07.2017 tarihli toplantısı kararı gereğince Proje yürütücüsü tarafından proje süresi 1 yıldan az olan projelerde proje süresi bitiminden en geç 1 ay önce, 1 yıldan fazla olan projelerde proje süresi bitiminden en geç 3 ay önce proje iptali veya dondurulması talebinde bulunulabilecektir.

*Yönergenin 12. maddesinin 6. bendi gereğince “…………… Tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. …………….” Normal öğretim süresi yüksek lisanslar için 4 yarıyıl, doktora için 8 yarıyıldır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunda;

-  Proje süresinin son altı ayında araştırmacı ekleme ya da çıkarma işlemi yapılamayacaktır.

- Proje kapsamında yapılacak olan kitap vb. basımların Bartın Üniversitesi yayını olarak basılabilmesi için Üniversitemiz Yayın Komisyonunun teklifi ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun kararı ile birlikte ihtiyaç talebi başvurusunda bulunulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

- Bütçe kalemleri aktarımı, ek bütçe ve ek süre taleplerinin birden fazla istenmemesi, proje süresi bitiminden en geç 1 ay önce ek süre talebinde bulunulabilmesi BAP Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.

Proje süreniz boyunca satın alma işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi için Maliye’nin sistemine tanımlanmanız gerekmektedir. Bunun için gerekli bilgiler Ofise gelindiğinde sizden alınmaktadır. Harcama yetkilisi tarafından sisteme tanımlandığınızda size şifre belirlemeniz için MYS den link gelecektir. Link geldikten sonra 24 saat içerisinde şifrenizi belirlemeniz gerekmektedir. Harcama işlemlerinizde bu şifreyi kullanacaksınız.  

 

 

Satın Alma süreci ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar:

Satın Alma sürecini avans olarak ya da Doğrudan temin ile gerçekleştirebilirsiniz. Avans yoluyla gerçekleştirmek istediğinizde talebinize istinaden gerekli meblağ sizin hesabınıza yatmakta ve gerekli alım işlemlerini gerçekleştirmeniz için 2 ay süreniz bulunmaktadır. Doğrudan temin ile alım yapıldığında onay verilip malzemeler/hizmet alınıp fatura kestirildikten sonra ilgili firmanın hesabına aktarım yapılmaktadır.

·      Doğrudan temin ile yapılmak istendiğinde;

UBYS Projelerim sayfasından---Talepler---- Satın Alma Talepleri--- Proje Seçiniz----

Sol üstte yer alan + işareti ile yeni alım talebinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz----malzeme satırının en solunda yer alan kutucuklardan hangi malzemeyi seçmek istediğinizi işaretleyip miktarı yazınız. Sol üst köşeden kaydettikten sonra almak istediğiniz malzemeler taslak olarak kaydedilmektedir. Taslaktan düzenle diyip inceleyip herhangi bir düzeltme yapmayacaksanız sol üst köşeden BAP Ofise gönder yapıp formun üç nüsha çıktısını alınız ve imzalayınız.

Sonrasında http://bap.bartin.edu.tr/SayfaIcerik.aspx?UarttlVsjtluHNaq0XZLrA== adresinden görevlendirme (A2) formunu düzenleyip 3 nüsha düzenleyip imzalayınız.

İki belgeyi BAP Koordinasyon Birimine iletiniz. Görevlendirme belgeniz Birimimize ulaşıp Harcama Yetkilisi tarafından imzalandığında size maille sonraki aşama ile ilgili bilgi verilecektir.

 

·      Avans ile ilgili işlem yapmak istendiğinde;

UBYS Projelerim sayfasından---Talepler---- Avans talepleri--- Proje Seçiniz----

Sol üstte yer alan + işareti ile yeni alım talebinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz----Banka vb bilgileriniz doldurduktan sonra malzeme satırının en solunda yer alan kutucuklardan hangi malzemeyi seçmek istediğinizi işaretleyip miktarı yazınız. Sol üst köşeden kaydettikten sonra almak istediğiniz malzemeler taslak olarak kaydedilmektedir. Taslaktan düzenle diyip inceleyip herhangi bir düzeltme yapmayacaksanız sol üst köşeden BAP Ofise gönder yapıp formun üç nüsha çıktısını alınız ve imzalayınız.

Sonrasında http://bap.bartin.edu.tr/SayfaIcerik.aspx?UarttlVsjtluHNaq0XZLrA== adresinden görevlendirme (A2) formunu düzenleyip 3 nüsha düzenleyip imzalayınız.

İki belgeyi BAP Koordinasyon Birimine iletiniz. Görevlendirme belgeniz Birimimize ulaşıp Harcama Yetkilisi tarafından imzalandığında size maille sonraki aşama ile ilgili bilgi verilecektir.

Birimimizden malzemeleri alabilir ve fatura kestirebilirsiniz bilgisini almadan malzemeleri almayınız ve faturayı kestirmeyiniz.

Faturalarınızı

Bartın Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi .... nolu proje

Vergi No:  1421015507şeklinde kestiriniz.

 

·      Yol ile ilgili taleplerinizde;

           Görevlendirilecek kişi Kurumumuz Akademik Personeli ise Fakülteniz üzerinden işlemleriniz gerçekleştirebilirsiniz. Görevlendirmenizi gerçekleştirdikten sonra (Sempozyum vb hariç) Personel Daire Başkanlığından Biriminize gelen Uygundur yazısı ile birlikte   adresinde yer alan yolluk bildirimini doldurup 3 nüsha çıktıyı imzalayıp Birimimize teslim ettiğinizde ödeme ile ilgili işlemler başlatılacaktır.

         Öğrencilerin görevlendirilmelerinde hareketlikten en geç 1 hafta öncesinden  http://bap.bartin.edu.tr/SayfaIcerik.aspx?UarttlVsjtluHNaq0XZLrA== sayfasından ilgili (A10) formu doldurup Birimimize teslim etmeniz gerekmektedir.