BAP Komisyonu

BAP KOMİSYON ÜYELERİ

NO

ADI SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

BİRİMİ

1

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Başkan

Rektörlük

2

Prof. Dr. Bülent KAYGIN

Üye

BAP Koordinatörü

3

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Üye

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

4

Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY

Üye

Fen Bilimleri Enstitüsü

5

Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN

Üye

Sosyal Bilimler Enstitüsü

6

Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR

Üye

Orman Fakültesi

7

Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ

Üye

Edebiyat Fakültesi

8

Doç. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Üye

Mühendislik Fakültesi

9

Yrd. Doç. Dr. Beyza ÖZTURANLI

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0378 223 5355/ 0378 223 5249 : 0378 223 53 55 0 378 223 50 21: - bap@bartin.edu.tr: bap@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı