Fen ve Mühendislik Alt Komisyonu

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALT KOMİSYON ÜYELERİ

NO

ADI SOYADI

KOMİSYON
GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Doç. Dr. M. Sabri GÖK

Başkan

Makine Müh.

2

Doç. Dr. Deniz AYDEMİR

Üye

Orman End. Müh.

3

Yrd. Doç. Dr. A. Cahit KARAOĞLANLI

Üye

Metalurji ve Malzeme Müh.

4

Yrd. Doç. Dr. İhsan SÜLE

Üye

Elektrik- Elektronik Müh.

5

Yrd. Doç. Dr. M. Bahar BAŞKIR

Üye

İstatistik

6

Yrd. Doç. Dr. Nurhan KOÇAN 

Üye

Peyzaj Mim.

7

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul VAROL

Üye

Orman Müh.

8

Yrd. Doç. Dr. Fahriye ZEMHERİ

Yedek Üye

Moleküler Biyoloji ve Genetik