Sosyal Bilimler Alt Komisyonu

SOSYAL BİLİMLERİ ALT KOMİSYON ÜYELERİ

NO

ADI SOYADI

KOMİSYON
GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Yrd. Doç. Dr. Temel Alper KARSLI

Başkan

Psikoloji

2

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI

Üye

İktisat

3

Yrd. Doç. Dr. Ender EYÜBOĞLU

Üye

Spor Yöneticiliği

4

Yrd. Doç. Dr. Hande UYAR

Üye

Turizm İşletmeciliği

5

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTUNMERAL

Üye

İslam Tarihi ve Sanatları

6

Yrd. Doç. Dr. Sema SULAK

Üye

Eğitim Bilimleri

7

Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN

Üye

Eğitim Bilimleri

8

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

Yedek Üye

Antrenörlük Eğitimi

0378 223 5355/ 0378 223 5249 : 0378 223 53 55 0 378 223 50 21: - bap@bartin.edu.tr: bap@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı