Misyon

 • Bartın Üniversitesi bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek,
 • Bilimsel proje sayısını artırmak,
 • Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Üniversitemizi bilimsel projelerin nitelik ve niceliği bakımından dünyada sayılır üniversiteler arasında yer almasını sağlamak,
 • Uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak,
 • Araştırma kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, araştırma veri tabanının ve otomasyon sisteminin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemelerin oluşturulması ve teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda destek olmak ve Üniversitede yenilikçiliğin gelişmesini sağlamak,
 • Disiplinlerarası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek.

Tel: 0378 223 5355/ 0378 223 5249 Belge Geçer: 0 378 223 50 21 E-posta: bap@bartin.edu.tr

Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİNASI 310 NOLU ODA AĞDACI KÖYÜ/BARTIN