image/svg+xml
image/svg+xml

Bilgi Yazısı


Sayın Proje Yetkilisi/Yürütücüsü;

Proje süreci boyunca 223 53 55/56 dahili numaralardan ve bap@bartin.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Proje çalışmalarınız için Etik Kurul kararı gerekiyorsa en kısa zamanda Etik Kurul Kararınızı Birimimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Projeniz süresince Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.  Yönergenin 13. maddesi gereğince “Bartın Üniversitesi veya BAP Koordinasyon Birimi internet sayfasında bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak yapılan bütün bildirimler tebligat yerine geçmekte olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.” Bap sayfasındaki duyuruları takip etmeniz önem arz etmektedir.

*Yönergenin 12. maddesinin 6. bendi gereğince “…………… Tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. …………….” Normal öğretim süresi yüksek lisanslar için 4 yarıyıl, doktora için 8 yarıyıldır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunda;

- Proje süresinin son altı ayında araştırmacı ekleme ya da çıkarma işlemi yapılamayacaktır.

- Proje kapsamında yapılacak olan kitap vb. basımların Bartın Üniversitesi yayını olarak basılabilmesi için Üniversitemiz Yayın Komisyonunun teklifi ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun kararı ile birlikte ihtiyaç talebi başvurusunda bulunulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

- Bütçe kalemleri aktarımı, ek bütçe ve ek süre taleplerinin birden fazla istenmemesi, proje süresi bitiminden en geç 1 ay önce ek süre talebinde bulunulabilmesi BAP Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.

Proje süreniz boyunca satın alma işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi için Maliye’nin sistemine tanımlanmanız gerekmektedir. Bunun için gerekli bilgiler Ofise gelindiğinde sizden alınmaktadır. Harcama yetkilisi tarafından sisteme tanımlandığınızda size şifre belirlemeniz için MYS den link gelecektir. Link geldikten sonra 24 saat içerisinde şifrenizi belirlemeniz gerekmektedir. Harcama işlemlerinizde bu şifreyi kullanacaksınız.  

 

Birimimizden malzemeleri alabilir ve fatura kestirebilirsiniz bilgisini almadan malzemeleri almayınız ve faturayı kestirmeyiniz.

Faturalarınızı

Bartın Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi .... nolu proje

Vergi No:  1421015507şeklinde kestiriniz.