2018 İş Planı Ödülü Yarışması

YARIŞMANIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ
    KOSGEB’in desteği ile Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü tarafından organize edilen yarışma ile Bartın Üniversitesi öğrencilerinin yenilik ve teknolojiye dayalı girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, “İŞ ARAYAN DEĞİL İŞ KURAN OL” bilincinin yaygınlaştırılması ve geleceğin başarılı girişimcilerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

YARIŞMADA VERİLECEK ÖDÜLLER
     KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları 29. maddeye istinaden; yarışmada toplam 60.000 TL ödül verilecek olup; iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 (yirmi dört) ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 25.000 (yirmi beş bin) TL, ikinciye 20.000 (yirmi bin) TL, üçüncüye 15.000 (onbeş bin) TL ödül verilir.

YARIŞMAYA BAŞVURU KOŞULLARI
     2016-2017 ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında KOSGEB tarafından Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olarak kabul edilen “Girişimcilik” dersini almış veya almakta olan Bartın Üniversitesi öğrencileri başvurabilir.

YARIŞMA SÜRECİ VE ÖNEMLİ TARİHLER
     Yarışmaya başvurmak isteyen girişimci adayları, başvuruda kullanılması zorunlu olan İş Planı Formu örneğini doldurarak başvuru yapabilirler. Başvurular; bir kapaklı dosyaya konulmuş ve her sayfası paraflanmış 1 nüsha basılı doküman olarak ve iş planının word formatını içeren 1 adet CD şeklinde Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir. CD içine yüklenecek dosya ismi, öğrencinin adı soyadı ve öğrenci numarasını içerecek şekilde olmalıdır. Son başvuru tarihine kadar teslim edilen iş planları, Üniversitemiz tarafından oluşturulacak değerlendirme komitesi tarafından incelenerek en iyi 6 iş planı seçilir. Seçilen bu iş planları KOSGEB’e bildirilir ve KOSGEB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en iyi 3 iş planı tespit edilir.

     30 Nisan – 04 Haziran 2018        Başvuruların Alımı
     22 Haziran 2018                          Bartın Üniversitesi Jüri Değerlendirmesi
     29 Haziran 2018                          KOSGEB Jüri Değerlendirmesi

Başvuru İçin Gerekli Evraklar
  •      İş Planı Formu
  • Yayın Tarihi 17.05.2018

    Okunma sayısı: 100