Fatura Adresi

Bartın Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi .... nolu proje 
Vergi No:  1421015507

0378 223 5355/ 0378 223 5249 : 0378 223 53 55 0 378 223 50 21: - bap@bartin.edu.tr: bap@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı