HİZMET ALIMI

06.04.2016 tarihli Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu toplantısında Kişilerden hizmet alımlarında izlenecek yol görüşülmüştür. Hizmet alımlarının kamu kuruluşlarında çalışan olması halinde ilgili mevzuat dahilinde kişilerden hizmet alınabilirken, kamu kuruluşlarında çalışmayanlardan alınacak hizmet alımlarında ise ilgili mevzuat gereği piyasada faaliyet gösteren firmalardan (Gerçek veya tüzel kişiler) ihale veya doğrudan temin yoluyla karşılandığından kişilere doğrudan ödeme yapılamamaktadır. Projeler kapsamında hizmet alımı ile ilgili harcamaların Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerde belirtilen hizmet alımları tanımında yer almayan taleplerin desteklenemeyeceği ve 27.11.2015 tarihli komisyon kararının güncellenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir

Tel: 0378 223 5355/ 0378 223 5249 Belge Geçer: 0 378 223 50 21 E-posta: bap@bartin.edu.tr

Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİNASI 310 NOLU ODA AĞDACI KÖYÜ/BARTIN