Bilimsel nitelikli toplantılara katılım önerisinde bulunacak hocalarımızın dikkatine !!!


 Proje kapsamında Bilimsel nitelikli toplantılara katılım önerisinde bulunacak hocalarımız katılım ücretini bütçe olarak "03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri" başlığı altında, yolluk yevmiye giderlerini yolluk kısmında yazmaları gerekmektedir. 

Tel: 0378 223 5355/ 0378 223 5249 Belge Geçer: 0 378 223 50 21 E-posta: bap@bartin.edu.tr

Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİNASI 310 NOLU ODA AĞDACI KÖYÜ/BARTIN