Hizmet Alımı hk.

27.11.2015 tarihli Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunda kişilerden hizmet alımlarında izlenecek yol görüşülmüş olup; Hizmet alımları, ilgili mevzuat gereği piyasada faaliyet gösteren firmalardan (Gerçek veya tüzel kişiler) ihale veya doğrudan temin yoluyla karşılandığından kişilere doğrudan ödeme yapılamamaktadır. Projeler kapsamında hizmet alımı ile ilgili harcamaların Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerde belirtilen hizmet alımları tanımında yer almayan taleplerin desteklenmeyeceği oy birliği ile kabul edilmiştir.

Tel: 0378 223 5355/ 0378 223 5249 Belge Geçer: 0 378 223 50 21 E-posta: bap@bartin.edu.tr

Copyright BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİNASI 310 NOLU ODA AĞDACI KÖYÜ/BARTIN