image/svg+xml
image/svg+xml

Fen ve Müh. Alt Komisyonu

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALT KOMİSYON ÜYELERİ

NO

ADI SOYADI

KOMİSYON 
GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Doç. Dr. Tuğrul VAROL

Başkan

Orman Müh.

2

Doç. Dr. Nurhan KOÇAN 

Üye

Peyzaj Mim.

3

Dr. Öğr. Üyesi İlknur DOLU

Üye

Hemşirelik

4

Dr. Öğr. Üyesi Mahir GÜLEN

Üye

Makine Müh.

5

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahar BAŞKIR

Üye

İstatistik

6

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ

Üye

Moleküler Biyoloji ve Genetik

7

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin AKTAN

Üye

Mekatronik Müh.