image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon & Vizyon


Misyon:
 • Bartın Üniversitesi bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun öncelikte araştırma alanlarını ve konuları ile alakalı projelere destek vermek,
 • Nitelikli bilimsel proje sayısını artırmak,
 • Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili katkıda bulunmak,
 • Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik katkıda bulunmak,
 • Üniversitemizin bilimsel projelerin nitelik ve niceliği bakımından ulusal ve uluslararası anlamda hak ettiği yerde olmasına katkı sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak,
 • Araştırma kalitesinin artırılmasına yönelik katkı sağlamak,
 • Araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, araştırma veri tabanının ve otomasyon sisteminin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemelerin oluşturulması ve teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda destek olmak ve Üniversitede yenilikçiliğin gelişmesini sağlamak,
 • Disiplinler arası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek.
 

Vizyon:
 • Devletimiz ve Üniversitemizin, Birimimize tahsis ettiği kaynakları, Bartın Üniversitesi’nin öngördüğü temel ilkeler doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşma yolunda etkili ve verimli şekilde kullanarak bilimsel projeleri desteklemek,
 • Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği olan bölge sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalara öncelik vermek,
 • Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Ülkemizin 2023 vizyonu, Batı Karadeniz - Filyos Endüstri Kümelenme Bölgesi bağlamında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ve YÖK Öncelikli Alanlar Kapsamındaki uygun projelere destek vermek,
 • Projelere sağlanan kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.