image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon & Vizyon

MİSYON

 

 • Bartın Üniversitesi bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek,
 • Bilimsel proje sayısını artırmak,
 • Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Üniversitemizi bilimsel projelerin nitelik ve niceliği bakımından dünyada sayılır üniversiteler arasında yer almasını sağlamak,
 • Uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak,
 • Araştırma kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, araştırma veri tabanının ve otomasyon sisteminin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemelerin oluşturulması ve teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda destek olmak ve Üniversitede yenilikçiliğin gelişmesini sağlamak,
 • Disiplinlerarası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek.

 

VİZYON

 

 • Devletimiz ve Üniversitemizin birimimize tahsis ettiği kaynakları, Bartın Üniversitesi’nin öngördüğü temel ilkeler doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşma yolunda etkili ve verimli şekilde kullanarak bilimsel projeleri desteklemek,
 • Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği olan bölge sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalara öncelik vermek,
 • Sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun projelere öncelik vermek,
 • Projelere sağlanan kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.