image/svg+xml
image/svg+xml

Tarihçe

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 18.11.2009 tarih ve 2009-23 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulmuştur. Birim, Bartın Üniversitesi araştırma fonu kaynaklarınca desteklenecek bilimsel araştırma projeleri ile ilgili tüm konularda, üniversitenin öngördüğü stratejik amaçlar doğrultusunda, etkili ve verimli bir destek hizmeti sağlamaktadır.
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 26.11.2016 tarihli 29900 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  Bu yönetmelik ile birlikte birimin adı da Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olarak değiştirilmiştir. Yeni yönetmelik uyarınca gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla son olarak 27.02.2019 tarihli ve 2019.03-04 Senato kararı ile Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi yenilenmiştir.