image/svg+xml
image/svg+xml

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yürütücülerinin Dikkatine

Yürütücüsü olduğunuz projelerin etkin yürütülmesi hususunda depremden etkilenen proje yürütücüleri durumlarını bildirmeleri halinde  BAP Uygulama Usul ve Esaslarımızın " Sağlık sorunu veya önceden öngörülmeyen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda ve proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde proje çalışmaları 12 aya kadar dondurulabilir. Projelerin dondurulması durumunda dondurma süresi projenin normal süresinden sayılmaz ve projenin dondurulduğu dönemde herhangi bir harcama yapılamaz." hükmü gereği işlem yapılacaktır. Bu kapsamdaki taleplerinizi ivedi olarak BAP Koordinasyon Birimine bildirmeniz rica edilmektedir.