image/svg+xml
image/svg+xml

2020 Yılı I. Dönem BAP Başvuru Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


 • UBYS sisteminde proje detayları girilirken 4. Adımda yer alan “Proje Detay Bilgileri”ni sayfada bulunan "Lütfen proje detay bilgilerini uygun formatta yükleyiniz. Proje detay bilgileri formatı indirmek için tıklayınız!" formatı indirerek düzenlemeniz ve sonrasında PDF olarak sisteme geri yüklemeniz gerekmektedir.
 • Proje kapsamında talep edilecek demirbaşlar, BAP envanterinde mevcut ve kullanıma müsaitse Komisyon tarafından projeye tahsis edilmesi sağlanabilecektir.
 • Talep edilecek malzemelerin türünün ne olacağı ile ilgili UBYS sisteminde malzeme ekle butonunun yanında genel bir açıklama bulunmaktadır. Ayrıca ilan şartlarındaki analitik kodlar tablosundan da malzemenin denk geldiği kodu belirleyebilir buna göre ekleme yapabilirsiniz.
 • Bütçe teklifinde bulunurken bütçe hazırlama rehberinde (https://cdn.bartin.edu.tr/bap/butce-hazirlama-rehberi.pdf) yer alan (16 ve 42. sayfa aralığındaki), bütçe desteği verebildiğimiz kalemler (Sarf Malzeme, Yolluk, Hizmet ve Makine-Teçhizat Alımı ile Bakım Onarımı) ,  2, 03.3, 03.5 ve 03.7 kodunda yer alan başlıklar altında uygun olan kod belirlenerek sisteme giriş yapılmalıdır.
 • Projede Kurumdışı personel olması durumunda, projenin Katılımlı Araştırma Projesi olarak sunulması gerekmektedir.
 • Projeye etik uygunluk kararı gerekiyorsa, ilgili araştırma etik kurul kararının alınması, başvuru süresi içerisinde karar alınamamışsa, etik kuruluna başvurduğuna dair belge, proje önerisi ile birlikte sunulmalıdır.
 • BAP bünyesinde aynı anda en fazla 5 projede araştırmacı/yürütücü olarak görev alınabilmektedir.
 • Daha önce görev almış olduğunuz projeden BAP Koordinasyon Birimine teşekkür edilen bir yayın yapılmamış ise bu proje kontenjanınızda aktif olarak yer almaktadır. Bu nedenle projenin aktif kontenjandan düşmesi için yayın koşulunun sağlanmış olması gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında alanında uzman (projenin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış) kişilerden oluşan 5 hakem önerilmelidir. Bu hakemlerden en az 2’si Kurumdışı’ndan olmalıdır.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun 08.01.2020 tarihli toplantısında şu karar alınmıştır (Karar No 35).
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projelere ayrılan bütçe içerişinde makine-teçhizat kaleminde yer alan toplam miktarın oldukça sınırlı olması nedeniyle Üniversitemiz genelinde yürütülen projeler için gerekli makine teçhizatın İdari ve Mali İşler veya Bilgi İşlem Dairesi başkanlıkları aracılığıyla ilgili akademik birim bütçelerinden karşılanmak üzere öncelikli olarak alınmasına, durumun ilgili akademik birimlere ve daire başkanlıklarına bildirilmesine oy birliğe karar verilmiştir. 
Buna göre, yeni sunulan projelerde şu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projelere ayrılan bütçe içerişinde makine-teçhizat kaleminde yer alan toplam miktarın oldukça sınırlı olması nedeniyle sadece makine-teçhizat alımı içeren projelerin makine teçhizat kaleminin reddedilmesi durumunda 0 (sıfır) bütçeli bir projeye dönüşeceğinden bu tür projelerin teklif edilmemesi, İdari ve Mali İşler veya Bilgi İşlem Dairesi başkanlıkları aracılığıyla ilgili akademik birim bütçelerinden karşılanmak üzere öncelikli olarak alımının kendi birimlerine teklif edilmesi hususunda.
 • Proje başvuru aşamasında planlama iyi yapılmalı, proje kabul edilmesi durumunda sonradan yapılacak ek süre, ek bütçe, kalemlerarası bütçe aktarımı vb. talepler zorunlu sebepler olmadıkça komisyon tarafından kabul edilmeyecektir.
 • Sistemden veya başka sebeplerden aksaklık yaşanması ihtimali düşünülerek, başvurularınızı son güne bırakmamanız önemle rica olunur.
 
 
 
*Proje başvuru esnasında yaşayacağınız sorunlarla ilgili bap@bartin.edu.tr adresinden veya 223 53 55 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.
 
 
 
 
 • 2020 II. Dönem BAP Başvuruları Hakkında

 • 2020 Yılı I. Dönem BAP Başvuru Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • 2020 Yılı I. Dönem BAP Başvuru İlanı