image/svg+xml
image/svg+xml

2023 Yılı BAP Uygulama Usul ve Esasları Yayınlandı

2023 yılı itibariyle  BAP Uygulama Usul ve Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu güncellenmiştir.

 
BAP başvuruları takvim yılı içerisinde belirli dönemlere bağlı kalınmaksızın UBYS (BAP) otomasyon sistemi üzerinden yapılabilecektir. UBYS'ye giriş yapıldıktan sonra BAP Proje İşlemlerim sekmesi üzerinden proje başvuruları yapılmalıdır. (Yardım Videosu)

Proje başvurusu yapılırken Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi ile 2023 Yılı Uygulama Usul ve Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzunun dikkatle incelenmesi ve başvuru yapılacak proje türü kapsamında istenen belgelerin eksiksiz olarak UBYS (BAP) otomasyon sistemine yüklenmesi önem arz etmektedir.

     Bilimsel Araştırma Proje Türleri:
 1. Temel Araştırma Projeleri (TAP)
 2. İhtisaslaşma Alanı Araştırma Projeleri (İHP)
 3. Hızlı Destek Araştırma Projeleri (HDAP)
 4. Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ)
 5. Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP)
 6. Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (EFP)
 7. Uluslararası İşbirliği Araştırma Projeleri (UİP)
 8. Dış Finansmanlı Araştırma Projeleri (DFAP)
 • BAP bünyesinde aynı anda en fazla 4 projede yürütücü olarak görev alınabilmektedir.
 
 • 2023 yılı başvuru döneminde BAP kapsamında bursiyer desteği verilebilecektir.
2023 yılı için Burs Üst Limitleri;
               -  Yüksek Lisans Bursiyeri için 2.550 TL
               -  Doktora Bursiyeri için 3.825 TL  olarak güncellenmiştir.

   * BAP kapsamında çalıştırılacak bursiyerlerin Bartın Üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı öğrenci (normal öğrenim süresi içinde olması) olması gerekmektedir.
   *Temel Araştırma Projeleri (TAP), İhtisaslaşma Alanı Araştırma Projeleri (İHP), Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ), Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP), Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (EFP), Uluslararası İş Birliği Araştırma Projeleri (UİP) veya Dış Finansmanlı Araştırma Projeleri (DFAP) türlerindeki projeler için Bursiyer talebi yapılabilir.
       *TAP, İHP, TEZ veya ÖNAP türlerinde aynı projede 1 (bir) bursiyer çalıştırılabilir.
       * UİP, EFP veya DFAP türlerinde en fazla 2 (iki) bursiyer çalıştırılabilir.
       * Hızlı Destek Projesi kapsamında burs desteği verilmez.

 • Temel Araştırma Projeleri için destek üst limiti 37.500 TL’dir. Buna ek olarak başvuruda bulunan proje yürütücüsünün, başvurunun yapıldığı yılda almış olduğu akademik teşvik puanına göre, talep edilmesi halinde destek üst limiti artırımlı olarak uygulanabilecektir.

Bartın Üniversitesi bünyesinde görevli öğretim elemanlarından (akademik teşvik puanı en az 50 olmak şartıyla) akademik teşvik puanına göre; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında ilk üç sırada yer alan öğretim elemanları;
- Birinci : 62.500 TL’ye kadar,
- İkinci : 56.250 TL’ye kadar,
- Üçüncü : 50.000 TL’ye kadar

Bartın Üniversitesi Akademik Performans Ve Proje Ödülleri Yönergesinin, Ödül Alanların Desteklenmesi başlıklı 7. maddesi kapsamında ödül kategorisinde yer alan öğretim elemanları;
 • Elmas Kategoride Yer Alanlar : 47.500,00 TL’ye kadar,
 • Altın Kategoride Yer Alanlar :   45.000,00 TL’ye kadar,
 • Gümüş Kategoride Yer Alanlar : 42.500,00 TL’ye kadar,
 • Bronz Kategoride Yer Alanlar : 40.000,00 TL’ye kadar,

Temel Araştırma Projesi (TAP) sunabilecektir.

Proje türlerine göre destek limitleri bölümünde belirtildiği üzere sunulacak Temel Araştırma Projeleri (TAP) kapsamında akademik teşvik puanına (akademik teşvik puanı en az 50 olmak şartıyla) bağlı olarak ve Bartın Üniversitesi Akademik Performans Ve Proje Ödülleri Yönergesi kapsamında, özel bütçe üst limiti kullanılabilmektedir. “Akademik Teşvik Puanı” ve  “Bartın Üniversitesi Akademik Performans Ve Proje Ödülleri Yönergesi” kapsamında bütçe destek üst limiti, başvurusu yapılan 1 (bir) proje için kullanılabilir. • Dış Finansmanlı Araştırma Projeleri (DFAP) kapsamında sunulacak projeler için ilgili kurum/kuruluş tarafından sağlanacak mali destek  2023 yılında 25.000 TL’den  az olamaz.

 • İhtisaslaşma Alanına Yönelik Kelimelere pto.bartin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 • BTYK Öncelikli Alanlar ve YÖK 100/200 Doktora Tematik Alanlarına ulaşmak için tıklayınız.


 • UBYS (BAP) otomasyon sistemi üzerinden proje başvurusu yaparken 4 (dört) Kurum Dışı Hakem (Hızlı Destek Projeleri hariç) önermeniz istenmektedir.
 
 • Bütçe teklifinde bulunurken bütçe hazırlama rehberinde (https://cdn.bartin.edu.tr/bap/butce-hazirlama-rehberi.pdf) yer alan (16 ve 42. sayfa aralığındaki), bütçe desteği verebildiğimiz kalemler (Sarf Malzeme, Yolluk, Hizmet ve Makine-Teçhizat Alımı ile Bakım Onarımı) ,  03.2, 03.3, 03.5 ve 03.7 kodunda yer alan başlıklar altında uygun olan kod belirlenerek sisteme giriş yapılmalıdır.
  
 • Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesinin Geçici 2. Maddesi; “Proje yürütücüleri, bu yönerge yürürlüğe girmeden önce başlayan projelerinin tabi oldukları yönerge kapsamında belirtilen yayın/çıktı şartını, bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) yıl (27.02.2027 tarihine kadar) içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Yayın şartını yerine getirmeyen proje yürütücüleri yayın şartını yerine getirene kadar BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar.” gereği, proje başvurusunda bulunacak öğretim elemanları daha önce görev aldıkları projelerden yapmış oldukları yayın/çıktıları BAP Koordinasyon Birimine iletmeleri önem arz etmektedir.

 • UBYS sisteminde proje detayları girilirken 4. Adımda yer alan “Proje Detay Bilgileri”ni sayfada bulunan "Lütfen proje detay bilgilerini uygun formatta yükleyiniz. Proje detay bilgileri formatı indirmek için tıklayınız!" formatı indirerek düzenlemeniz ve sonrasında PDF olarak sisteme geri yüklemeniz gerekmektedir.

 • Projeye etik uygunluk kararı gerekiyorsa, ilgili araştırma etik kurul kararının alınması, başvuru süresi içerisinde karar alınamamışsa, etik kuruluna başvurduğuna dair belge, proje önerisi ile birlikte sunulmalıdır.

 • UBYS üzerinden BAP Başvurusu yaparken istenilen bilgilerin eksiksiz girilmesi önemlidir.

   
NOT: Bütçe kısmında genel olarak talepte bulunulan kalemlere ait kodlar;
Fotokopi Çekimi ve Baskı İşleri:   03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri
Analiz Yaptırılması:   03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri:
Katılım Ücreti:   03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri (Kongreye katılım durumunda yol giderleri; 03.3 Yolluk kalemine yazılmalı,  katılım ücreti ise 03.5 Hizmet Alımları kalemine yazılmalı.)
Makine/Teçhizat Alımları: 03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ kısmındaki ilgili  alt kodlar ile girilmeli.)
 • 2023 Yılı BAP Uygulama Usul ve Esasları Yayınlandı

 • Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı